تصاویر جدیدتصاویر تصادفی

تصویر فتوشاپی با موضوع ترکمن قارن یاریک در فروردین 91 - نزدیکی سقر تپه از توابع سیمین شهر نمایشگاه کانون ایرانشناسی-16 جشنواره شهرمن فرهنگ من-سال 86-34 مراسم عروسی ترکمن 29
نقاشی ترکمنی-14 نمایشگاه فرهنگ اقوام ایرانی در دانشگاه بین الملل امام خمینی چرپی(chrpi) اولین دوره مسابقات حفظ وقرائت قرآن کریم اهل سنت گلستان شهرستان کلاله مراسم عمامه گذاري طلاب حوزه علميه روستاي ميرزاعلي يلقي
جشنواره شهرمن فرهنگ من- سال 87-3 گورش-13 مسابقه اسبدوانی در مراسم عروسی .روستای چشمه قربان شادی5 امپراطوری اغوزخان (مودو چانیو) بالا آمدن رودخانه  گرگان رود در سال 1389
گل تکه برج قابوس موزه گندم نقوش سوزن دوزی روی شلوار نقاشی ترکمنی-10