تصاویر جدیدتصاویر تصادفی

اردوی مکاتب تابستانی در کلاله قارن یاریک در فروردین 91 - نزدیکی سقر تپه از توابع سیمین شهر پوشش زنان ترکمن- چارقاد اولین دوره مسابقات حفظ وقرائت قرآن کریم اهل سنت گلستان شهرستان کلاله جشن نوروز در میدان اصلی عشق آباد
گل سنتی تکه مراسم عروسی ترکمن 26 چرپی(chrpi) بالا آمدن رودخانه  گرگان رود در سال 1389 مراسم عروسی ترکمن 8
قارن یاریک در فروردین 91 - نزدیکی سقر تپه از توابع سیمین شهر جشنواره شهرمن فرهنگ من- سال 87-6 مسابقه دو و میدانی 22بهمن سال 88 در روستای ایگدرعلیا جشنواره شهرمن فرهنگ من-سال 86-31 قومیت های استان گلستان-25
نمایشگاه آداب و رسوم ایرانی- 4 مزرعه های وسیع وزیبای ایگدرعلیا آسیق جوان ترکمن با پوشش محلی مراسم عروسی ترکمن 29